B.Sc.

​​Αειφορική Γεωργία
& Διαχείριση

Studies to grow with

Ζητήστε ΠληροφορίεςΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Β.Sc. Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση προσφέρει υψηλής ποιότητας μαθήματα που συνδυάζουν επιστημονική και τεχνική γνώση με πρακτικές δεξιότητες. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας ευρείας κριτικής κατανόησης της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της αειφόρου διαχείρισης των καλλιεργειών και του εδάφους, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη Γεωργία Ακρίβειας, καθώς και των επιπτώσεων όλων των παραπάνω στη διατροφή ανθρώπων και ζώων.
Ειδικότητα Γεωργία Ακριβείας


Οι σπουδαστές που επιλέγουν αυτή την ειδικότητα, μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες (εξοπλισμού και λογισμικού) για τη διαχείριση του εδάφους και του φυτού στη συγκεκριμένη τοποθεσία, το Παγκόσμιο Σύστημα Θέσης (GPS) και το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), συγκεκριμένους αισθητήρες, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), τεχνικές χαρτογράφησης των καλλιεργειών και του εδάφους, καθώς και μηχανογραφημένα αγροτικά μηχανήματα.

Ειδικότητα Διαχείρηση Ζωικού Κεφαλαίου


Η ειδικότητα αυτή επιτρέπει στους σπουδαστές να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στην κτηνοτροφία και σύγχρονη γνώση για τις παραμέτρους της διατροφής των ζώων, της αναπαραγωγής, της υγείας και της ευημερίας τους. Παρέχει, επίσης, γνώσεις για επιστημονικές αρχές και τον τρόπο εφαρμογής αυτών στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν συγκεκριμένες περιοχές του δικού τους ενδιαφέροντος, γεγονός που θα τους οδηγήσει τελικά στην ερευνητική τους διατριβή.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το Perrotis College προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη των σπουδαστών του. Δυνατότητα εγγραφής στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή θρησκείας. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ακαδημαϊκά προσόντα.

Τα κριτήρια εισαγωγής είναι τα εξής

 • Γενική βαθμολογία Απολυτηρίου Λυκείου
 • Επίπεδο ή/και πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Συστατικές επιστολές

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που δεν πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής και δεν προσκομίζουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας, δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις στο Perrotis College.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

YEAR 1

 • Introduction to ICT for Agriculture and Environment
 • Management - Business Administration
 • Agricultural Marketing
 • Environmental Technology and Agricultural Machinery
 • Principles of Microbiology and Chemistry
 • Learning Methods
 • Introduction to Agro-Environmental Systems
 • Environmental Soil Science
 • Principles of Genetics and Plant Breeding
 • Botany and Plant Propagation
 • Entomology


YEAR 2

 • Principles of Precision Agriculture and Environmental Sustainability
 • Research Methods - Statistics
 • Waste Management
 • Introduction to Livestock Science
 • Plant Physiology
 • Principles of Plant Pathology
 • Waste Management
 • Field Crop Production
 • Fruit Tree Production
 • Viticulture
 • Crop Nutrition & Soil Fertility Management
 • Weed Science and Management
 • Olive Production Systems

YEAR 3

 • Post Harvest and Olive Processing
 • GIS in Agriculture and the Environment
 • Medicinal and Aromatic Plant Production
 • Horitcultural Science
 • Farm Management
 • Dissertation
 • Greenhouse Technology and Management
 • Ecological Agriculture
 • Soil and Water Resource Management
 • Precision Agrictulture Applications


Ζητήστε ΠληροφορίεςΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι με ειδικότητα στη Γεωργία Ακριβείας έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με τα αγροτικά προϊόντα, την αγρο-περιβαλλοντική συμβουλευτική και τη διαχείριση αποβλήτων. Επιπλέον, καθώς αυτό το νέο πεδίο επεκτείνεται, ανοίγονται πολλές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που συνδέονται με: πρακτικές χρήσης γης για τη φυτική παραγωγή, τον έλεγχο της διάβρωσης, την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιοτική αποκατάσταση των εδαφών με σημαντική ρύπανση, τη μεταφορά φυτοφαρμάκων μέσω των εδαφών, την βιο-αποκατάσταση των επικίνδυνων αποβλήτων, τις διεργασίες ανάπτυξης του εδάφους / τοπίου, τη χρήση των μικροοργανισμών στον έλεγχο των ζιζανίων και των ασθενειών των φυτών, τη μοντελοποίηση των συστημάτων εδάφους και καλλιεργειών, την τηλεπισκοπική αναγνώριση του εδάφους και της βλάστησης, την ακριβή άρδευση και λίπανση και τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματικής και περιβαλλοντικής αλλαγής.

Οι απόφοιτοι που ειδικεύονται στη Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας σε τομείς που συνδέονται με τη φροντίδα και τη διαχείριση εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και σε θέσεις που συνδέονται με τον ευρύτερο τομέα της κτηνοτροφίας, όπως βοηθοί ερευνητές, διατροφικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι πωλήσεων κτηνιατρικών προϊόντων, κ.λπ. Η βιομηχανία τροφίμων απαιτεί, επίσης, διοικητικό προσωπικό το οποίο είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία της ζωικής παραγωγής. Οι απόφοιτοι αυτής της εξειδίκευσης είναι σε θέση να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους ως τεχνικοί σύμβουλοι, ικανοποιώντας τις αυξημένες διεθνείς απαιτήσεις στην παραγωγή κρέατος και γάλακτος με έμφαση στην ποιότητα των ζωικών προϊόντων και τα οφέλη για την υγεία του καταναλωτή.Για αναλυτική ενημέρωση :
ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ή επισκεφτείτε την κεντρική ιστοσελίδα μας www.perrotiscollege.edu.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-492854 & 2310-492810

Ζητήστε Πληροφορίες
Μπορείτε απ’ευθείας να εγγραφείτε στα προγράμματά μας με εύκολο και γρήγορο τρόπο

Επισκεφτείτε την κεντρική ιστοσελίδα μας:

www.perrotiscollege.edu.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2310-492854
2310-492810

Ζητήστε Πληροφορίες